VERZEKERINGen

 

annulERINGS- & bijstandsverzekering

Via North & Away kan je een interessante en volledige polis afsluiten bij Protections. Je kan opteren voor een annuleringsverzekering of een bijstandsverzekering. Beiden worden gecombineerd in interessante All Risk Formule. De tarieven en een overzicht van de voornaamste dekkingen vind je hieronder. Reisverzekeringen dienen steeds bij boeking te worden afgesloten.

 

Annulatieverzekering

De annuleringsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te komen wanneer u door bepaalde gebeurtenissen een reis moet annuleren.

4,9% op de reissom (met een minimum van € 20 per persoon)

Wat is er verzekerd?

Voor de annuleringsverzekering worden de annulerings- of wijzigingskosten terugbetaald tot €10.000 en komen de volgende gebeurtenissen in aanmerking:

 • Overlijden, ziekte of ongeval van de verzekerde, de levensgezel of een familielid tot in de 2e graad
 • Ernstige, onverwachte verwikkelingen tijdens de zwangerschap
 • Ontslag, intrekking verlof, herexamen
 • Echtscheiding of feitelijke scheiding
 • Gemist vertrek

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

 

Reis- en bijstandsverzekering

De reisbijstandsverzekering is een verzekeringsovereenkomst waarbij de verzekeraar zich ertoe verbindt om financieel tussen te komen wanneer u tijdens de reis gezondheidsproblemen heeft in het buitenland of overlijdt, slachtoffer bent van bepaalde incidenten, bagageproblemen ervaart of een vertraging oploopt.

Reisbijstandsverzekering Europa: € 2 per dag (minimum € 20 per persoon)

Reisbijstandsverzekering Wereld: € 4,5 per dag (minimum € 35 per persoon)

Wat is er verzekerd?

Bijstand personen:

 • Medische kosten, onbeperkt
 • Nabehandelingskosten na een ongeval in het buitenland tot € 5.000
 • Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
 • Vervroegde terugkeer wegens dringende reden
 • Medisch verplicht verlengd verblijf
 • Familiale bijstand in het buitenland
 • Extra kosten bij een natuurramp, epidemie of opgeëiste daad van terrorisme
 • Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500 Terugbetaling van de skipas en skilessen

Kapitaal reisongeval:

 • Vergoeding van € 12.500 bij overlijden en tot € 25.000 bij blijvende invaliditeit na een ongeval in het buitenland

Burgerlijke Aansprakelijkheid:

 • Tussenkomst voor lichamelijke en materiële schade tot € 125.000

Bagage 1e risico tot € 1.875:

 • Beschadiging, verlies of laattijdig afleveren (minimum 12 uur) op de vakantiebestemming door de transportonderneming
 • Beschadiging of diefstal met gekenmerkte inbraak in uw verblijf of voertuig
 • Diefstal met fysiek geweld

Compensatiereis:

 • Pro rata vergoeding bij een repatriëring of vervroegde terugkeer onder de vorm van een waardebon tot € 10.000

Fly on time:

 • Compensatie bij laattijdige aankomst door vertraging van de internationale vlucht van € 50 (vertraging van 12u) of € 100 (vertraging van 24u)

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

 

All-risk verzekering

De all-in verzekering is een combinatie van de annulerings- en reisbijstandsverzekering.

All-in verzekering (= annulering & reisbijstand): 7% (minimum € 70 per persoon)

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

 

Jaarpolis

Deze verzekering biedt het hele jaar door een oplossing als u uw reis moet annuleren en/of als er iets misloopt tijdens uw vakantie afhankelijk van de onderschreven formule en waarborgen.

POLISSEN ANNULERING REISBIJSTAND ALL-IN
Single (1 pers) € 185 € 195 € 295           
Duo (2 pers) € 280 € 295 € 450
Family (max. 6 pers) € 345 € 350 € 550
Bijstand voertuig - € 95 € 95

 

Voor de annuleringsverzekering worden de annulerings- of wijzigingskosten terugbetaald tot € 5.000 per verzekerde.

(family = alle personen van hetzelfde gezin die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn alsook de meereizende minderjarige kinderen uit een ontbonden huwelijk en de meereizende minderjarige kleinkinderen waarvan de ouders niet meereizen).

Informatiedocument over het verzekeringsproduct

 

Klik hier voor de PDF-versie van de polisvoorwaarden.